1. Home
 2. Docs
 3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
 4. 5. Hướng dẫn quản trị Bài viết
 5. Quản trị Chuyên mục bài viết

Quản trị Chuyên mục bài viết

1. Tạo Chuyên mục bài viết

 • Bước 1: Khi muốn tạo chuyên mục bài viết mới, rê chuột đến mục Bài viết (không click) sau đó click vào Chuyên mục.
Quản trị chuyên mục bài viết
 • Bước 2: Sau khi thao tác, bạn sẽ thấy giao diện của Quản trị Chuyên mục bài viết như sau:

 • Bước 3: Nhập thông tin Chuyên mục bài viết vào mục tương ứng.

Chú ý: Mục “Chuỗi cho đường dẫn tĩnh” ta chỉ nhập phần đường dẫn sau dấu “/”. Chuỗi đường dẫn gồm các ký tự không dấu cách nhau bởi dấu “-“. Ví dụ, nhập chuỗi “tin-tuc” như trong hình thì đường dẫn của chuyên mục là www.abc.com/tin-tuc.

2. Sửa Chuyên mục bài viết 

 • Bước 1: Khi muốn sửa chuyên mục bài viết, rê chuột đến mục Bài viết (không click) sau đó click vào Chuyên mục.
Quản trị chuyên mục bài viết
 • Bước 2: Rê chuột đến tên Chuyên mục cần sửa, các nút chức năng sẽ hiện ra, chọn “Sửa nhanh”:
Sửa tên chuyên mục bài viết

 • Bước 3: Sau khi thao tác, bạn sẽ thấy giao diện sửa nhanh tên Chuyên mục như sau:
Giao diện sửa tên chuyên mục bài viết
 • Bước 4: Nhập các thông tin vào mục tương ứng sau đó click vào “Lưu các thay đổi”.

3. Xóa Chuyên mục bài viết

Bước 1: Vào bài viết  chọn phần “Chuyên mục”

Bước 2: Rê chuột đến tên Chuyên mục cần sửa, các nút chức năng sẽ hiện ra, chọn “Xóa”:

Giao diện xóa chuyên mục bài viết

Bước 3: Xác nhận muốn Xóa chuyên mục bài viết

Xác nhận xóa chuyên mục bài viết
Was this article helpful to you? Yes No