1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 2. Hướng dẫn đổi mật khẩu

2. Hướng dẫn đổi mật khẩu

Thay đổi pass WordPress trong tài khoản đăng nhập admin.

Với cách đổi pass WordPress này bạn phải vẫn còn nhớ và đăng nhập được vào WordPress admin của mình. Cách này thường chỉ sử dụng để đổi pass định kỳ nhằm tăng tính bảo mật cho WordPress.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản WordPress Admin.

Bước 2: Bấm vào mục Thành viên -> Hồ sơ của bạn.

Bước 3: Trong phần Quản lý tài khoản, bạn nhập mật khẩu mới của bạn vào và bấm Cập nhật hồ sơ là hoàn thành.

Thay đổi mật khẩu WordPress khi quên mật khẩu.

Cách này thường được sử dụng khi bạn quên mật khẩu nhưng vẫn còn nhớ Email dùng để đăng ký tài khoản WordPress.

Bước 1: Trong giao diện đăng nhập vào WordPress Admin, bấm vào Bạn quên mật khẩu.

Bước 2: Nhập Email của bạn vào và bấm Lấy mật khẩu mới. Cách này là khôi phục mật khẩu thông qua Email nên dù bạn có nhớ tên đăng nhập mà không nhớ Email để đăng nhập cũng không thể làm được.

Bước 3: Mở Email và bấm vào đường dẫn được gửi trong đó để đến trang đổi mật khẩu mới.

Was this article helpful to you? Yes No