1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. Hướng dẫn thay Slide, Banner

Hướng dẫn thay Slide, Banner

1. Thay Banner trang chủ

Đầu tiên bạn truy cập quản trị website. Đăng nhập vào trang quản trị admin. Và giao diện xuất hiện:

Để thêm xóa chỉnh sửa banner bạn chỉ cần quan tâm đến mục quản lý slider trong giao diện quản trị.

Kích chọn quản lý slider giao diện sẻ chuyển đến mục bạn cần.

Bạn muốn thay ảnh banner nào di chuột đến vị trí số 1 như ảnh minh họa để thay ảnh>>> sau đó ấn chọn “save” vị trí số 2.

2. Thay banner quảng cáo

Tại giao diện bạn chọn box thông tin để chỉnh sửa banner left sell

– Sau khi chọn box thông tin giao diện xuất hiện:

– Tìm box Home banner left sell để chỉnh sửa.

– Tại đây bạn có thể thay text chương trình khuyến mại tại mục số 1 như ảnh minh họa

– Thay banner chương trình khuyến mãi, mà gắn links về danh mục sản phẩm khuyến mãi tại mục số 2

– Cuối cùng ấn cập nhật tại mục số 3.

Was this article helpful to you? Yes No