1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. Hướng dẫn thay Logo, icon

Hướng dẫn thay Logo, icon

Hướng dẫn thay Logo, icon

Bước 1. Truy cập vào Giao diện -> Tùy biến

Bước 2. Tìm phần Nhận diện Site (thường là mục đầu tiên trong phần Tùy biến)

Bước 3. Tại phần Logo -> Chọn Thay đổi Logo

Bước 4. Chọn Logo từ Thư viện hoặc Tải tập tin lên

Bước 5. Cắt ảnh cho đẹp, hoặc Bỏ cắt (nếu bạn không muốn)

Bước 6. Chọn Đăng bài viết.

Was this article helpful to you? Yes No