1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 4. Hướng dẫn quản trị Sản phẩm, Cửa hàng
  5. Quản trị Danh mục sản phẩm

Quản trị Danh mục sản phẩm

1. Tạo Danh mục sản phẩm

Sản phẩm cần được phân loại theo danh mục (ví dụ lĩnh vực Gạch trang trí thì có nhiều loại gạch như: Gạch bông; Gạch bóng kiếng; Gạch granite; Gạch thẻ…). Mỗi danh mục lại có thể hoặc không có danh mục con.

Bước 1: Vào danh sách Danh mục sản phẩm

Khi muốn vào danh sách các Danh mục sản phẩm, rê chuột đến mục “Sản phẩm” (không click) sau đó click vào Chuyên mục.

 

Cách xem danh sách danh mục sản phẩm

Bước 2: Tạo Danh mục sản phẩm

Giao diện điền thông tin danh mục sản phẩm mới như sau:

  • Nhập tên danh mục
  • Nhập đường dẫn danh mục. Có thể không cần nhập, trường hợp cần nhập thì nhập dạng không dấu kết nối nhau bằng dấu “-“. Ví dụ cần tạo danh mục Gạch kính thì đường dẫn tĩnh sẽ là: gach-kinh
  • Danh mục cha: nếu muốn chọn danh mục Gạch kính màu làm danh mục con của Gạch kính thì click vào mũi tên chọn Gạch Kính

Sau đó nhấn Thêm danh mục mới

2. Sửa danh mục sản phẩm

Bước 1: Vào danh sách Danh mục sản phẩm

Khi muốn vào danh sách các Danh mục sản phẩm, rê chuột đến mục “Sản phẩm” (không click) sau đó click vào Chuyên mục. 

Giao diện sửa thông tin sản phẩm:

Bước 2: Rê chuột vào tên danh mục sản phẩm cần sửa, các nút chức năng sẽ hiện ra. Chọn “Sửa nhanh” để sửa lại tên danh mục sản phẩm

– Tại phần tên danh mục bạn xóa danh mục cũ đi thay thế tên của danh mục mới vào.

– Tại phần chuỗi cho đường dẫn tĩnh: Bạn điền links đường dẫn tĩnh của danh mục mới (chữ viết liền không dấu nối với nhau bởi dấu “-”

– Cuối cùng bạn chọn “Cập nhật danh mục” để kết thúc quá trình chỉnh sửa.

3. Xóa danh mục sản phẩm

Bước 1: Vào danh sách Danh mục sản phẩm

Khi muốn vào danh sách các Danh mục sản phẩm, rê chuột đến mục “Sản phẩm” (không click) sau đó click vào Chuyên mục. 

Bước 2: Rê chuột vào tên danh mục sản phẩm cần sửa, các nút chức năng sẽ hiện ra. Chọn “Xóa” để xóa tên danh mục sản phẩm

Was this article helpful to you? Yes No