1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 3. Quản trị Thành viên
  5. Thêm Thành viên

Thêm Thành viên

Để thêm thành viên mới, ta rê chuột đến nút thành viên “Thành viên”, khi menu hiện ra các chức tăng, ta click vào “Thêm mới”.

Vị trí nút thêm mới thành viên

Sau đó màn hình sẽ xuất hiện giao diện như sau:

Giao diện cung cấp thông tin thêm mới thành viên

Nhập thông tin vào các trường thông tin tương ứng như sau:

(1): Nhập username đăng nhập: Viết liền, không dấu.

(2) Email: Email quản trị. Có thể đăng nhập bằng email hoặc username

(3) Tên: Là tên hiển thị bạn muốn khi Khách hàng xem ở trên website

(4) Mật khẩu: Nhấn Hiện mật khẩu sẽ ra 1 chuỗi ký tự như ở (4.1). Có thể copy

đoạn mã này gửi cho thành viên. Hoặc có thể tùy biến bằng cách nhập mật khẩu bạn muốn.

(5) Vai trò (Role): chỉ vai trò mà người dùng này nắm giữ, và đây là phần rất quan trọng bạn cần nắm rõ. Bởi vì nếu cấp sai quyền (cấp vượt quyền, hoặc thiếu quyền) đều không tốt, đặc biệt có hại nếu bạn cấp thừa quyền cho người không phù hợp.

(6) Chọn Vai trò: Giúp bạn phân quyền cho thành viên.
+ Quản lý (Administrator): Người có quyền cao nhất. Có thể thêm, sửa, xóa thành viên, thêm sửa        xóa bài viết, sản phẩm, chỉnh sửa giao diện cơ bản website…

+ Biên tập viên (Editor): Người có vai trò ngay sau Quản lý. Có quyền thêm, sửa, xóa bài viết hoặc sản phẩm.

+ Shop manager: Quyền như Editor + có quyền thêm, sửa, xóa Sản phẩm, theo dõi đơn hàng.

+ Cộng tác viên (Contributor): Người có phân quyền này theo mặc định có quyền chỉnh sửa và xóa bài viết của chính họ tạo ra trên website, không có quyền up ảnh, hay nói chung là nội dung thuộc nhóm Media lên website, họ cũng không có quyền xuất bản bài viết ngay lập tức mà phải thông qua review của người có quyền cao hơn, và người review mới có quyền xuất bản chính thức bài viết của cộng tác viên. Không có quyền xóa bài viết đã xuất bản.

+ Thành viên đăng ký (Subscriber): theo mặc định, đây là quyền thấp nhất trong nhóm. Họ chỉ được phân quyền sửa đổi hồ sơ thông tin cá nhân mà không có quyền tạo, sửa, xóa các nội dung trên trang web. Vậy lợi ích của thành viên đăng ký là gì nếu họ có ít quyền đến vậy? Subscriber có tác dụng trong trường hợp người dùng rất thường xuyên comment trên trang web, khi là thành viên đăng ký họ không phải điền các thông tin mỗi khi gửi bình luận nữa. Subscriber cũng có ích trong trường hợp website của bạn hạn chế nội dung cho một số trang chỉ người đăng ký mới đọc được. Khi ấy người thường không xem được nội dung, trong khi Subscriber thì xem được.

+ Tác giả (Author): có phân quyền với nội dung mà họ tạo ra nhưng Author có quyền cao hơn hẳn Contributor. Author có quyền up ảnh (và các nội dung khác trong nhóm Media), và có quyền xuất bản bài viết của họ ngay lập tức mà không cần thông qua review/xem trước, họ cũng có quyền xóa bất kỳ bài viết, ảnh, nội dung khác mà họ đã up lên. Author không có quyền nào với các nội dung không phải họ tạo ra.

Was this article helpful to you? Yes No