1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung tại chân trang

Hướng dẫn chỉnh sửa nội dung tại chân trang

Tùy thuộc vào mỗi website mà chân trang có thể có số cột khác nhau:

Bước 1: Đăng nhập webiste -> Bảng tin

 

Bước 2: Chọn Giao diện -> Widget

Bước 3: Tại Footer  các bạn có thể chỉnh sửa nội dung theo ý của mình

Muốn chỉnh sửa Footer Box1, kích chọn Footer Box1 sau đó chỉnh sửa:

Sau khi chỉnh sửa xong chọn Lưu thay đổi

Các box sau chỉnh sửa tương tự.

Was this article helpful to you? Yes No